Go to English Version

Πρόλογος

Θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε το Εργαστήριο μας και το έργο του στο Διαδίκτυο. Το επιχειρούμε, όχι για να προβάλουμε τις προσπάθειες μας, αλλά για να γνωστοποιήσουμε τα ερευνητικά μας προγράμματα και αποτελέσματα στην επιστημονική κοινότητα, ώστε ενδεχομένως να αναπτυχθεί διάλογος και γόνιμες συνεργασίες. Υπέρτατο καθήκον και υποχρέωση των Ιατρικών Πανεπιστημιακών μονάδων είναι η παροχή υποδειγματικής και σύγχρονης νοσηλείας των ασθενών, η εντατική συνεχιζόμενη εκπαίδευση φοιτητών και ιατρών και η παραγωγή και διασπορά νέας ιατροβιολογικής γνώσης. Με γνώμονα το τρίπτυχο αυτό, προσπαθήσαμε, από την ανάληψη της ευθύνης της Παθολογικής Φυσιολογίας, ισόρροπα να υπηρετήσουμε αυτούς τους στόχους.

Η Παθολογική Φυσιολογία λειτουργεί με Κλινική 45 κλινών, εξωτερικά ιατρεία παθολογίας και υποειδικοτήτων, εργαστήρια φοιτητών, διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια. Δύο ομάδες ιατρών υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ νοσηλεύουν στην Κλινική τους ασθενείς. Κάθε ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες, μια των οποίων νοσηλεύει ασθενείς στην Κλινική, ενώ η άλλη έχει την ευθύνη του εξωτερικού ιατρείου κατά τις μέρες της γενικής εφημερίας. Οι δύο υποομάδες κάθε ομάδας εναλλάσσονται στην Κλινική και στο εξωτερικό ιατρείο και αυτό δίνει τη δυνατότητα της βέλτιστης και ομοιόμορφης κατανομής ασθενών ανά ιατρό. Ο επόπτης διδάσκων εναλλάσσεται ανά τετράμηνο. Έτσι παρέχεται η ευκαιρία στους ειδικευμένους ιατρούς να έχουν χρόνο για έρευνα και εκπαίδευση και στους ειδικευόμενους η δυνατότητα να εκτίθενται σε πολλούς διδάσκοντες. Είναι απόλυτη απαίτηση απ' όλους τους ιατρούς της Κλινικής να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο, με ευαισθησία και κατανόηση. Τη λειτουργία της Κλινικής συνεπικουρούν άξιοι σύμβουλοι όλων των ιατρικών ειδικοτήτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τόσο των φοιτητών, όσο και των ιατρών αναπτύχθηκε ώστε να καλύπτει την κριτική κατανόηση των μοριακών μηχανισμών γένεσης των νόσων, την ενδελεχή, με βάση τα προβλήματα του ασθενούς, διάγνωση και διαφορική διάγνωση των νοσημάτων και την εφαρμογή με σχολαστικότητα, αντικειμενικά αποτελεσματικών και ασφαλών θεραπειών. Ολοι οι διδάσκοντες προσπαθούν να λειτουργούν στα πλαίσια αυτά με αποτέλεσμα η διδασκαλία, στο αμφιθέατρο, των παθογενετικών μηχανισμών των νόσων, οι εβδομαδιαίες βιβλιογραφικές ενημερώσεις, οι κλινικοπαθολογικές συζητήσεις με βάση ενδιαφέροντα περιστατικά και η διδασκαλία των σημαντικών και επειγουσών κλινικών οντοτήτων να έχουν υψηλή ακροαματικότητα και ευμενέστατα σχόλια.

Για την παραγωγή νέας γνώσης έγινε μεγάλη προσπάθεια για προσέλκυση οικονομικών πόρων από διάφορους φορείς. Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό. Η ανανέωση των οργάνων των ερευνητικών εργαστηρίων υπήρξε σημαντική. Το Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας είναι πλέον εξοπλισμένο με όργανα για την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων κυτταρικών και μοριακών τεχνικών. Η ερευνητική παραγωγικότητα του εργαστηρίου αφήνεται στην κρίση του αναγνώστη. Ελπίζουμε τα παραδείγματα των υποειδικοτήτων που υπηρετούν την ιδέα της παραγωγής νέας ιατρικής γνώσης να αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα για τις άλλες ειδικότητες.

Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, οι οποίοι επιμελήθηκαν αυτή την ιστοσελίδα και όλους τους συνεργάτες που συμμετέχουν στο έργο μας, καθώς και τους χορηγούς που βοήθησαν να αποκτήσουμε νέα γνώση. Εύχομαι σ' όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, όπως το λειτούργημά μας το επιβάλλει.

Ομότιμος Καθηγητής Χ. Μ. Μουτσόπουλος